4B Arkitekter logo

Fjordbyen

Boliger , Konkurranser

Svevende balkonger ved vannkanten

  • OPPDRAGSGIVER
    Vikersund Utvikling AS
  • STED
    Vikersund
  • KONKURRANSEUTKAST
    2019

Foto: 4B ARKITEKTER

Fjordbyen Vikersund er det andre byggetrinnet i en reguleringsplan for Vikersund Sentrum nord, og omfatter 21 leiligheter plassert langs fjorden med sørvest-orientering mot byens nye torg og badeplass, utformet som en poll.

En meget detaljert regulering ga en naturlig besvarelse med fire små selvstendige volumer forbundet sammen med en skulpturell plassering av balkongene, også utformet med tydelige volumer.

Foto: 4B ARKITEKTER

Dette gir flotte leiligheter med stor variasjon i typologien og raus utsikt mot fjorden. Prosjektet er tenkt gjennomført i to kontrasterende fasadematerialer som understreker spenningen mellom balkongene og de ulike volumene, og uttrykker prosjektets plassering mellom et urbant kvartal mot syd og en fremtidig småskala boligbebyggelse mot nord.

Foto: 4B ARKITEKTER

Foto: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Ankerhagen

Med bomiljø som bærende kraft

Relatert prosjekt

Kjelsåsveien 160

Boomeranger ved Akerselva

Relatert prosjekt

Karlsrud

Hvordan skape god boligkvalitet i et støyutsatt område?