4B Arkitekter logo

Ankerhagen

Boliger , Konkurranser

Med bomiljø som bærende kraft

  • OPPDRAGSGIVER
    Hamar kommune
  • STED
    Hamar
  • KONKURRANSEUTKAST
    2019

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Tre områder sto sentralt da Hamar kommune inviterte til åpen arkitektkonkurranse for Ankerhagen - arkitektur, bomiljø og miljøhensyn. 4B valgte å se disse områdene i sammenheng. Konkurranseutkastet «Skigard» legger opp til en bebyggelsesstruktur som er gjenkjennbar, men likevel svært variert. Langs Ringveien ligger «Skigarden». Dette er eneboliger i rekke i 2-3 etasjer. Skigarden hegner om resten av tomten. Denne utgjør en støyskjerm for resten av området. Den har likevel åpninger som en skigard. Bebyggelsen har variert høyde og gir smett for utsynet mot syd over Mjøsa for deler av den bakenforliggende bebyggelsen.


Situasjonskart

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Skigarden inviterer langs sykkelstien, turdraget og ved bussholdeplassen både beboere og forbipasserende inn til områdets hjerte; «Plassen». Plassen er et opphevet sydvendt uterom omkranset av boliger i alle størrelser, også boliger tilrettelagt for personer med omsorgsbehov, samt fellesaktiviteter og funksjoner. Plassens aktivitetsrom skal oppleves velkomment for alle Hamarsinger. Et sted det er naturlig å slenge innom på trilletur fra byen, gjennom Ankerskogen videre opp til bymarka Klukhagan. En enklere kafe og et selskapslokale kan etableres i nabovillaen Lundbo. I den eldre hagen kan det legges til rette for uteservering. Ut mot Ringveien kan det opprettes en dagligvarebutikk som er tilgjengelig fra sykkelveien samt med bil fra rundkjøringen i Ringveien.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Kjelsåsveien 160

Boomeranger ved Akerselva

Relatert prosjekt

Perleporten

Megler mellom småhus og blokkbebyggelse.