4B Arkitekter logo

Ankerhagen

Boliger , Konkurranser

Med bomiljø som bærende kraft

  • OPPDRAGSGIVER
    Hamar kommune
  • STED
    Hamar
  • KONKURRANSEUTKAST
    2019

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Tre områder sto sentralt da Hamar kommune inviterte til åpen arkitektkonkurranse for Ankerhagen - arkitektur, bomiljø og miljøhensyn. 4B valgte å se disse områdene i sammenheng.

Når en kommune inviterer til konkurranse om å utforme et område på denne størrelsen, står alltid bærekraft sentralt. Bærekraft er imidlertid ikke noe endimensjonalt ord, så da 4B definerte oppgaven her, valgte vi å se miljøhensynet i sammenheng med bomiljø og arkitektur.

Situasjonskart

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Det å kunne bli boende i samme område, med samme skole, gode naboer og trygghet, er i seg selv bærekraftig. Det å få tilknytning til bostedet sitt over tid, fører til at folk tar vare på bygningene og miljøet rundt seg. Og for å komme dit at man vil bli boende over tid, må man være omgitt av god arkitektur og estetikk, ha fleksibilitet og rammer for et godt bomiljø.

I løsningen fokuserte vi på en modulbasert og «tilpasningsvillig» bygningsstruktur – der man kunne bli boende i området ved å flytte fra liten til større bolig internt – eller omvendt. Vi la også opp til sosiale møteplasser mellom ulike (og like) mennesker og aldersgrupper, som små verksteder, rene møteplasser og kafe som kunne drives lokalt. Estetikk sto også sentralt i målet om å skape et lavmælt område – tett og lavt byggeri – med trygge og åpne indre uteplasser, uten biler.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Samtidig kan man ikke tenke bærekraft uten å se på materialbruk og energi. En slik samlet utbygging gir gode muligheter for etablering av egenprodusert varme i form av jordvarme og strøm fra solcellepaneler. Massivtrebygninger med panel skulle dessuten gi folk mulighet til å velge et miljøriktig alternativ i Hamar som også uttrykte det direkte i materialitet og utforming.

Dessverre nådde vi ikke opp denne gangen, men prinsippene og løsningene tar vi gjerne med oss til andre prosjekter.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Kjelsåsveien 160

Boomeranger ved Akerselva

Relatert prosjekt

Perlen

Megler mellom småhus og blokkbebyggelse.