4B Arkitekter logo

Karlsrud

Bolig og fritid , Byutvikling , Konkurranser

Hvordan skape god boligkvalitet i et støyutsatt område?

  • OPPDRAGSGIVER
    Stor-Oslo Eiendom
  • STED
    Oslo
  • KONKURRANSEUTKAST
    2017

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Mulighetsstudie av to tomter nær Karlsrud T-banestasjon med fortetting ved høy utnyttelse i et strøk bestående av eneboliger og 4-etasjers lameller. Prosjektet skulle også inneholde et samlende torg ved T-banestasjonen og vise hvordan strukturen kunne videreføres i senere byggetrinn.

Viktige spørsmål vi stilte oss var hvordan man kunne få til en høy utnyttelse i et område dominert av eneboliger som medfører mye grønt, skrå tak og småskala-bebyggelse. Vi laget et forslag med tilsynelatende skrå tak og skrå vegger, for å redusere følelsen av opplevd gesims fra gatelivet og omliggende områder. For på den måten å integrere prosjektet snarere enn å foreslå en fremmed typologi. Med utgangspunkt i eksisterende fargepalett i bebyggelsen rundt, foreslo vi rødaktig tegl og copper-farget stål.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Vi aktiverte bebyggelsen langs hovedgaten og rundt det nye torget med næring og åpen fasade. Bebyggelsen langs Steingrimsvei ble trukket tilbake og vi etablerte forhager foran boligene i 1. etasje for å skape en mer skjermet situasjon og oppta det grønne i hagene til villaene rundt. Dette ga også en grønn struktur langs gatelivet.

Vi skapte en porøsitet i bebyggelsen slik at man kunne få glimt av uterommet utenfra og samtidig få gløtt ut av uterommet «innenfra». Gjennom uterommet ble det lagt en offentlig sykkelvei som kobles til torget.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Fjordbyen

Svevende balkonger ved vannkanten

Relatert prosjekt

Kjelsåsveien 160

Boomeranger ved Akerselva