4B Arkitekter logo

Om oss

4B ARKITEKTER har stor faglig bredde og oppdrag med ulike oppgaver og oppdragsgivere.

Kontorets prosjekter omfatter mulighetsstudier og utredninger, programmering og prosjektering. Vi har kjernekompetanse innen bolig, historisk restaurering, kulturbygg, rehabilitering og næringsbygg. Vi har som mål å drive en allsidig arkitektpraksis med høye krav til arkitektonisk og bygningsmessig kvalitet. Vi arbeider i en skandinavisk tradisjon med klar funksjonalitet og enkel skjønnhet. Vi ser unike muligheter i hvert prosjekt og utvikler arkitektur som våre oppdragsgivere og vi er stolte av.

Vi prosjekterer i ArchiCAD og tilbyr ledende BIM-kompetanse for arkitekttjenester og BIM-koordinering.

4B ARKITEKTER

Kontoret har sentral godkjenning for søkerfunksjon og prosjektering i tiltaksklasse 3, samt overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 4B ARKITEKTER er sertifisert Miljøfyrtårn og årlig registreres vår klima- og miljørapport for det foregående året. Den sist oppdaterte versjonen av denne rapporten er tilgjengelig ved forespørsel.

Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene i Norge AS, buildingSMART, Fortidsminneforeningen og Norsk Arkitekturmuseums Venner.

Kontoret ble etablert i 1971 og navnet stammer fra den gang kontoret hadde adresse i Vestheimgata 4B. Vi er totalt 8 ansatte hvorav 5 partnere og Nils Halvorsen er daglig leder.

I Oscars gate 20 har vi kontorfellesskap med flere andre arkitekter - HBA Arkitekter, Askim/Lantto Arkitekter, Key arkitekter, Andberg-Moum, Harald Hjelle Arkitekter og Atelier Haaland. Det er rett og slett mye og bred arkitektkompetanse samlet på ett og samme sted.