4B Arkitekter logo

Om oss

4B ARKITEKTER har stor faglig bredde og oppdrag med ulike oppgaver og oppdragsgivere.

Kontorets prosjekter omfatter mulighetsstudier og utredninger, programmering og prosjektering. Vi har kjernekompetanse innen bolig, historisk restaurering, kulturbygg, rehabilitering og næringsbygg. Vi har som mål å drive en allsidig arkitektpraksis med høye krav til arkitektonisk og bygningsmessig kvalitet. Vi arbeider i en skandinavisk tradisjon med klar funksjonalitet og enkel skjønnhet. Vi ser unike muligheter i hvert prosjekt og utvikler arkitektur som våre oppdragsgivere og vi er stolte av.

Vi prosjekterer i ArchiCAD og tilbyr ledende BIM-kompetanse for arkitekttjenester og BIM-koordinering.

4B ARKITEKTER

Kontoret har sentral godkjenning for søkerfunksjon og prosjektering i tiltaksklasse 3, samt overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 4B ARKITEKTER er sertifisert Miljøfyrtårn.

Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene i Norge AS, Norwegian Green Building Council (NGBC), buildingSMART Norge, Fortidsminneforeningen, Oslo Byes Vel og Norsk Arkitekturmuseums Venner.

Kontoret ble etablert i 1971 og navnet stammer fra den gang kontoret hadde adresse i Vestheimgata 4B. Vi er 22 ansatte hvorav 7 partnere. Jessica Lanham er daglig leder.