4B Arkitekter logo

Naturhistorisk museum - Brøggers Hus

Aktuelle , Restaurering og transformasjon , Kulturbygg

Diamanter og dinosaurer i ærverdige omgivelser

 • OPPDRAGSGIVER
  Universitetet i Oslo
 • AREAL
  7 885 m2
 • STED
  Oslo
 • FERDIGSTILT
  2022

Foto: 4B ARKITEKTER

Museet sto ferdig i 1917 og er en del av et helhetlig anlegg med flere bygninger fra samme tidsperiode i Tøyenparken, tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen. Bygningen er omprogrammert i samarbeid med brukerne og har fått delvis nytt innhold. I underetasjen er det nytt bibliotek og nye garderobefasiliteter for publikum og i 4. etasje er det etablert nye kontorarealer.


Bygningen er totalrehabilitert med nytt teknisk anlegg og er oppgradert med universell utforming så langt det har vært mulig. Alt arbeid er avklart og godkjent av Riksantikvaren og 4B har også hatt rollen som kulturminnekoordinator. Vi har ledet en prosess med brukeravklaringer og også deltatt i møbelprosjektet og utarbeidet anbudsmateriale for møbelleveranse.

Mineralsalen.

Foto: Marcus Sies

Trapperommet i sør er bygget opp rundt en vestibyle med overlys gjennom en rotunde ned gjennom etasjene. En av få originale armaturer henger nyrestaurert i rotunden. Veggenes originale fargesetting er tilbakeført og sikkerheten er økt ved at rekkverket både er fortettet og hevet, med en videreføring av det originale uttrykket.


Opprinnelig skulle bygningen vært større, men endte opp med å avsluttes med en enkel teglgavl. Her har vi prosjektert en vareheis i en moderne glasskonstruksjon som står inntil gavlveggen. Selv om heistårnet fremstår moderne har det en inndeling med slektskap til de gamle fasadene, som gjør at de to delene fungerer godt sammen.

Den flotte rotunden.

Foto: 4B ARKITEKTER

Geologisalen er et av hovedrommene i museet. Det originale monterinteriøret i salen var vanskelig å bruke i moderne formidling av gjenstander og vitenskap. Det er nennsomt demontert og lagret. Panelene er supplert og restaurert slik at salen fremstår helhetlig i tråd med arkitektens originale intensjoner. I himlingsfeltene er det hengt opp flåter som demper lyd, skjuler teknikk og integrert belysning.

Geologisalen.

Foto: 4B ARKITEKTER

Tilbakeføring av opprinnelige romløsninger er en viktig del av prosjektet. Her i Paleontologisalen var både vinduer og åpninger mellom etasjene bygget igjen, men er åpent opp på nytt. Montere er bevart, supplert og integrert med ny teknikk for oppvarming og ventilasjon. Rekkverk og paneler er laget på nytt etter modell fra andre steder i bygningen. Det karakterfulle rommet med sine dobbelt høye vindusakser og gjennomarbeidete detaljering kan oppleves slik en gang var tenkt.

Paleontologisalen er åpnet opp og originale montere er bevart.

Foto: Marcus Sies

Det originale interiøret er intakt på flere av kontorene. Det har blitt rensket, reparert og overflatebehandlet. Sofaene har fått nytt ulltrekk. Av akustiske hensyn er det lagt tepper på gulvet.

Originalt kontorinteriør.

Foto: 4B ARKITEKTER

Fasaden består av en granittforblending. Den har blitt vasket og fuger er spekket på nytt. Vinduene er i stor grad originale og er blitt restaurert. En tidligere etablert løsning med utenpåliggende isolerglass er videreført og supplert med ny solskjerming i form av screens. Vi utarbeidet en løsning hvor screens og vinduer har tilnærmet lik dimensjon og farge, hvilket gjør dem lite synlige.

Ny solskjerming på vinduene.

Foto: 4B ARKITEKTER

Vi har laget en ny hovedtrapp fra andre etasje og oppover. Utforming tar utgangspunkt i materialer, farger og metoder som ble brukt opprinnelig i bygningen, slik at trappen får en sterk tilhørighet, samtidig som den fremstår som ny.


Kjelleren har blitt et helt nytt areal for publikum. Under hovedtrappen var det toaletter tidligere. Nå er det åpnet opp og vi har tegnet en forlengelse av hovedtrappen ned til kjeller med plass til garderober, utstilling og bibliotek.

Nye toaletter og garderobe for publikum i kjelleren.

Foto: 4B ARKITEKTER

Relaterte artikler