4B Arkitekter logo

Tilbygg Grefsen kirke

Aktuelle , Kulturbygg

Mulighetsstudie for utvidelse av kontorarealer i Grefsen Kirke

  • OPPDRAGSGIVER
    Kirkelig Fellesråd i Oslo
  • STED
    Grefsen
  • PROSJEKTTYPE
    Tilbygg
  • FASE

Grefsen kirke er en langkirke fra 1940 på Grefsen i Oslo. Den ble innviet av biskop Eivind Berggrav 3. mars samme år og er sognekirke for Grefsen menighet.

Byggverket er i tegl, slemmet og kalkmalt og har 600 sitteplasser. Arkitekt for kirken var Georg Greve. Bygget har preg av norsk romansk stil, men har rettvinklede åpninger i stedet for romanske rundbuer. Dekoren er enkel. I koravslutningen er det glassmalerier utført av Oddmund Kristiansen.

HBA Arkitekter ble i 2013 engasjert av Kirkelig Fellesråd i Oslo for å se på mulighetene for å utvide kontorarealene med nytt tilbygg. Hensikten er å etablere velfungerende arealer for Grefsen kirkes administrasjon. I mai 2020 ble HBA Arkitekter igjen engasjert for å utvikle prosjektet videre samt utarbeide illustrasjoner.

Prosjektet er utviklet av HBA Arkitekter som nå er en del av 4B Arkitekter.