4B Arkitekter logo

Bøler Kirke

Kulturbygg

Prosjektet er en videreutvikling av vinnerprosjektet fra den åpne internasjonale arkitektkonkurransen i 2004.

 • OPPDRAGSGIVER
  Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO)
 • STED
  Oslo
 • BRUTTOAREAL
  3350 m2
 • FERDIGSTILT
  2011

Laila Meyrick

Prosjektet er en videreutvikling av vinnerprosjektet fra den åpne internasjonale arkitektkonkurransen i 2004. Kirkeanlegget strekker seg på tvers av cotene og plasserer de viktigste funksjonene enten på et opphøyd platå (kirkesalen), på eksisterende terreng (konfirmantsalen) eller delvis nedgravd i terrenget (gravkapellet).

Anlegget skjermes av den lange sidefløyen mot øst slik at støy fra vei og bane reduseres.
Kirketorget nås via hovedportalen og åpner seg mot den vakre naturen.

Laila Meyrick

Bosvik

De store og viktige rommene gis frie rammer vertikalt og er tekket med kobber. Salene er sammenbundet med en prosesjonsakse som også gir en visuell sammenknytning.

Sidefløyene, som rammer inn og binder anlegget sammen, inneholder administrasjon og støttefunksjoner. Kirkeanlegget er utført i tegl.

Laila Meyrick

Anlegget er oppdelt i tre deler som defineres av hver sin form som ligger mellom de to sidefløyene. På platået mot sør-vest er kirkesalen plassert. Menighetens festsal og administrasjon ligger sentralt i anlegget. Og det lille kapellet med et lukket samlingssted/helligsted er skåret inn i terrenget.


Disse tre hoveddelene sammenbindes i 2 etg. Sidefløyene utgjør innvendige forbindelseslinjer og støttefunksjoner til de tre hoveddelene. På inngangsplanet er det vist adkomst til uterommene mellom hoveddelene. I u-etg under kirkerommet er terrenget utnyttet til å romme barnehage og ungdomsklubb.

Nils Petter Dale

Laila Meyrick

Alle hovedfunksjoner er lagt til inngangsplanet med trinnfrie og rimelige stigningsforhold fra kirketorget, kirkebakken og parkering.

I 2 etg. er det galleri og andre støttefunksjoner rundt kirkesalen. Kirkens administrasjon har kontorer og møterom med god visuell kontakt til adkomstplassen og med visuell kontakt til begge uterommene. Administrasjonen har innvendig forbindelse til kirkesalen i 2 etg.

Prosjektet ble nominert til Oslo bys arkitekturpris i 2012.

Norske arkitektkonkurranser 391, Arkitektur N nr 03/2012, Mur + betong nr 3 2011

Prosjektet er utviklet av HBA Arkitekter som nå er en del av 4B Arkitekter.

Nils Petter Dale