4B Arkitekter logo

Nye Tau kirke

Kulturbygg

Konkurransen om nye Tau kirke ble vunnet av HBA i samarbeid med Ratio Arkitekter i 2017.

 • OPPDRAGSGIVER
  Strand Kirkelige Fellesråd
 • STED
  Tau, Strand kommune
 • BRUTTOAREAL
  1500 m2
 • FERDIGSTILT
  2020

Sindre Ellingsen

Kirkens åpenhet sees i materialvalget fra bakkeplan og opp til kirkens limtrebjelker på 3meters høyde. Glassbåndet lar kirken kommunisere sine funksjoner mellom ute og inne, og drar kirkens kontekst og omgivelser inn i den daglige driften. Over glassfasaden svever en hatt av metall som gir kirken en robusthet mot klimaet og gir kirken både en elegant og røff utstråling, som gjenspeiler en arbeidskirkes funksjonelle og sakrale identitet.

Sindre Ellingsen

Sindre Ellingsen

Kirkens sakrale funksjoner strekker seg mot himmelen og sammen med det grønne naturtaket på takets flate partier gir kirkens form en spennende dynamikk og festepunkter mellom himmel og jord. Kirkens lave partier tilpasser seg omgivelsene på en ydmyk og elegant måte, samtidig markerer de vertikale partiene kirkens plass i omgivelsene og tiltrekker seg oppmerksomhet på en subtil og samtidig modig måte.

Materialvalget i galvanisert stål vekker assosiasjoner til lokal industri og et bestandig materiale, som satt inn i en sakral sammenheng oppretter en kobling mellom det hverdagslige og det hellige.

Sindre Ellingsen

Sindre Ellingsen

Kirken består av en kirkedel, en aktivitetsdel og kontorer. Kirkesalen har kapasitet for ca. 420 plasser, i tillegg er det utvidelsesmuligheter inn i kirketorget.

Prosjektet er utviklet av HBA Arkitekter som nå er en del av 4B Arkitekter, og Ratio Arkitekter.

Sindre Ellingsen

Relatert prosjekt

Tilbygg Grefsen kirke

Mulighetsstudie for utvidelse av kontorarealer i Grefsen Kirke

Relatert prosjekt

Bøler Kirke

Prosjektet er en videreutvikling av vinnerprosjektet fra den åpne internasjonale arkitektkonkurransen i 2004.