4B Arkitekter logo

Steig gård

Restaurering og transformasjon , Kulturbygg

En kongsgård fra Snorres tid

  • OPPDRAGSGIVER
    Karen Elise Steig og August Evensen
  • STED
    Steig ved Hundorp
  • STATUS
    Mulighetsstudie

Foto: August Johan Evensen

Sammen ASKIM/LANTTO arkitekter bistår vi Karen Elise Steig og August Evensen med en mulighetsstudie for utvikling av Steig gård i Gudbrandsdalen – for å se på bygninger, landskap og fremtid bruk.

Stabbur, fogdhus og takmaleri i føderådsbygningen

Gården har en unik historie i Norge siden Vikingtiden og helt tilbake fra år 1021 da kong Olav Haraldsson (Olav den hellige) var på reise gjennom Gudbrandsdalen for å kristne Norge.

Gården har hatt stor betydning for kongemakt og kongeslekt gjennom mange århundrer, og har vært i Steig-slekten gjennom flere hundre år. Steiga-Tore var søskenbarn med Olav den hellige og Harald Hardråde. Her har man fostret opp en dronning, og gården var kongsgård i ca. 400 år.


Gården er omtalt i Heimskringla av Snorre Sturlasson. Det står et piletre på gården som skal være plantet av Olav den hellige i 1024.

Piletre som Olav den hellige skal ha plantet i 1024.