4B Arkitekter logo

Gamle Lillo Gård

Restaurering og transformasjon

Restaurering av gamle gårdsbygninger og historisk gårdstun

  • OPPDRAGSGIVER
    Lillo Gård Næring AS og Gamle Lillo Gård AS
  • BYGNINGER
    Vognskjul, kårbolig, hovedhus og stabbur og uthus
  • Status
    Ferdig restaurert 2022

Gården er igjen tilgjengelig for alle og det historiske gårdstunet er gjenskapt som storstue for en ny bydel.

Lillo Gård ligger på en høyde øst før Akerselva, langs Sandakerveien. Gårdens historie kan følges tilbake til 1300-tallet, men i nyere tid har de lave trebygningene ligget skjult bak industri- og kontorbygninger. Gårdstunet er ferdigstilt som et offentlig torg, og tunet er tilgjengelig for alle. På grunn av utvendig vern står gårdens gjenværende bygninger nesten uforandret, og på den andre siden av tunet ligger de nye bygningene. De er tilpasset gårdsbygningenes høyder og materialbruk, slik at tunet oppleves som et helhetlig byrom med landlig preg.

Vårt arbeid med Lillo Gård startet med oppmåling av gårdsbygningene i 2015. Eiendommen ble senere solgt til Gamle Lillo Gård AS, og den nye eieren videreførte planene om innvendig ombygging tilpasset ulike restaurantkonsepter.

Vognskjulet før, underveis og etter ferdig restaurering.

Vognskjulet hadde et stort og åpent rom, som i gårdens glansdager rommet både vogner og lastebiler. Portrommet mot Sandakerveien er beholdt, og bygningskroppen er isolert med en spesialtilpasset løsning som ivaretar synlig bindingsverk på innsiden. Bak labankdørene har det store rommet fått folkelig preg, og det serveres både burgere og pizza.

Vegg i vegg med vognskjulet ligger kårboligen som tidligere var drengestue med mange leiligheter. Den okergule bygningen er bygget om med restaurantkjøkken i 1. etasje. Rominndelingen er i store trekk beholdt, og i det ene rommet er den opprinnelige takdekoren hentet fram.

Kårboligen (drengestue) før og etter restaurering.

Hovedhuset er gårdens eldste bygning, oppført i 1802 med laftet tømmer. Takkonstruksjonen ble forsterket for å tåle nåtidens snølastberegninger, og på vestsiden var det råteskader fordi gulvbjelkene lå direkte på jord. Skadene er utbedret og ombygging til en større restaurant ble ferdig våren 2022.

Hovedhuset fra venstre april 1940, før og etter restaurering.

Stabburet har restaurantens støttefunksjoner, slik at deler av bygningen beholder sin opprinnelige funksjon som matlager.


Den siste lille bygningen er et uthus. På vestsiden (mot barnehagen) var det hønsehus, og mot tunet var det garasje. Den uisolerte bygningen hadde takkonstruksjon som måtte utbedres, og råteskader på kledningen. Rommene er bygget om til fellesfunksjoner for alle restaurantene, men yttersiden er uforandret.

Stabbur og uthus.