4B Arkitekter logo

Eidsvollsbygningen

Restaurering og transformasjon , Kulturbygg

Full rehabilitering av historisk bygning

 • OPPDRAGSGIVER
  Statsbygg
 • FERDIGSTILT
  2014

Foto: Statsbygg

Arbeidet pågikk fra 2009 til januar 2014 i tett samarbeid med Statsbygg, brukere, vernemyndigheter, tekniske rådgivere og kulturhistorisk rådgiver. Dette er et av de mest omfattende restaureringsprosjektet av historiske bygninger som er gjennomført i Norge og Norden, og har blant annet inneholdt følgende arkitekttjenester:

 • Oppmåling og opptegning av hele anlegget basert på eldre tegninger
 • Skjemategninger/oppriss av alle rom og vegger med design for tapeter, fargekoder, overflatebehandling, tekstiler
 • Design av alle nye håndlagede tepper og gulvbelegg
 • Ombygging av kjeller til rekonstruksjon av opprinnelig kjøkken og tjeneravdeling samt nye publikumstoaletter

Foto: Statsbygg

 • Detaljtegninger av ny grue og kjøkkeninnredning
 • Idéutvikling og detaljtegninger av ny glassbro over arkeologiske funn i hvelvkjeller
 • Produksjonstegninger for nye historisk riktige vinduer i hele bygget
 • Innpassing av heis
 • Utvendige fasader med reetablerte trappeanlegg og gangbro

Foto: Sigurd Fandango

Eidsvollsbygningen er et av landets viktige nasjonalmonumenter som forvalter og formidler historie knyttet til de viktigste verdiene som kjennetegner Norge som nasjon.

Statsbygg ble tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award 2015 for restaurering av Eidsvollsbygningen.

Foto: Statsbygg

Foto: Sigurd Fandango

Foto: Sigurd Fandango

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Rehabilitering og restaurering av Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Relatert prosjekt

Sæterhytten Dronningberget

Restaurering og tilbakeføring