4B Arkitekter logo

Eidsvollsbygningen

Restaurering og transformasjon , Kulturbygg

Til evig tid

 • OPPDRAGSGIVER
  Statsbygg
 • FERDIGSTILT
  2014

Rikssalen

Foto: Trond Isaksen

Rehabiliteringen av Eidsvollsbygningen er et av de mest omfattende restaureringsprosjekt av historiske bygninger som er gjennomført i Norge og Norden. Arbeidet pågikk fra 2009 til januar 2014 i tett samarbeid med Statsbygg, brukere, vernemyndigheter, tekniske rådgivere og kulturhistorisk rådgiver, og har blant annet inneholdt følgende arkitekttjenester:

 • Oppmåling og opptegning av hele anlegget basert på eldre tegninger
 • Skjemategninger/oppriss av alle rom og vegger med design for tapeter, fargekoder, overflatebehandling, tekstiler
 • Design av nye håndlagede tepper og gulvbelegg
 • Ombygging av kjeller til rekonstruksjon av opprinnelig kjøkken og tjeneravdeling samt nye publikumstoaletter

Sydøstre hjørneværelse, fru Ankers sengekammer og biblioteket

Foto: Statsbygg

 • Detaljtegninger av ny grue og kjøkkeninnredning
 • Idéutvikling og detaljtegninger av ny glassbro over arkeologiske funn i hvelvkjeller
 • Produksjonstegninger for nye historisk riktige vinduer i hele bygget
 • Innpassing av heis
 • Utvendige fasader med reetablerte trappeanlegg og gangbro

Glassbro over hvelvkjeller og kjøkken

Foto: Trond Isaksen

Eidsvollsbygningen er et av landets viktige nasjonalmonumenter som forvalter og formidler historie knyttet til de viktigste verdiene som kjennetegner Norge som nasjon.


Statsbygg ble tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award 2015 for restaurering av Eidsvollsbygningen.

Tapeter

Foto: Statsbygg

Rikssalen

Foto: Trond Isaksen

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Moderne undervisningsforhold i ikonisk bygning

Relatert prosjekt

Sæterhytten Dronningberget

Festlokale i tidligere kongelig badehus