4B Arkitekter logo

Sentrum terrasse

Boliger

På taket av Nittedal

  • OPPDRAGSGIVER
    Seltor Bolig AS og Seltor AS
  • STED
    Nittedal
  • FERDIGSTILT
    2021

Foto: Inbovi

På Rotnes sentralt i Nittedal har 4B tegnet 75 moderne selveierleiligheter i ulik størrelse fordelt på tre bygg. Prosjektet er innlemmet i den nye delen av Mosenteret handelssenter som er rehabilitert og utvidet.

Foto: Inbovi

Reguleringen la opp til bygningsvolumer som er i en annen skala enn eksisterende bebyggelse, så virkemidler som kan oppskaleres ble viktig for å få til et prosjekt som snakker med omgivelsene. En varm fargepalett i tråd med lokal skikk, materialer som patineres over tid og en fasadekonstruksjon inspirert av det gamle Mosenteret og omkringliggende gårdsbebyggelse har gitt prosjektet form og uttrykk.

Foto: Inbovi

Alle leilighetene har store balkonger og terrasser. De fleste leilighetene er også gjennomgående, med gode lys- og utsiktsforhold. De tre bygningskroppene er plassert rundt et solrikt, stort fellesareal med sitteplasser, gangveier og grønne flater.

Foto: Inbovi

Foto: 4B ARKITEKTER

Relaterte prosjekter