4B Arkitekter logo

Lillo Gård

Aktuelle , Restaurering og transformasjon , Boliger , Byutvikling

Gården som får nytt liv når husene reiser seg rundt

 • OPPDRAGSGIVER
  Lillo Gård KS v/Eiendomsplan Management AS
 • AREAL
  26 000 m2
 • STED
  Oslo
 • FASE
  Under bygging

Illustrasjon: Oxivisuals

Bærekraft handler om mye mer enn bevaring av fysiske omgivelser. Bærekraftig byutvikling handler om samfunnsengasjement.

Etter mange hundre år som et gårdsbruk i åpne omgivelser, har Lillo Gård ligget skjult bak industri- og kontorbygg og lukket for allmenheten i over 50 år. Nå er den igjen tilgjengelig for alle og den historiske gårdsplassen er gjenskapt som storstue for en ny bydel. I denne endringsprosessen har vi også åpnet opp for mulighetene utenfor egne tomtegrenser. Et resultat av dette er at den tilgrensende skolegården til Fernanda Nissens skole, som ellers ville ha ligget øde store deler av døgnet, vil fungere som lokal park for alle om kvelden og på fridager. Her får bydelen trygge, stille og solfylte arealer.

Foto: Tove Lauluten

I prosjekter som dette, bygger vi for vår tid, men med hensyn til alt som er bygget før oss. Lillo Gård består, som gårder flest, av en klynge nokså selvstendige og ulike bygg med helt forskjellige uttrykk, plassert tett i forhold til hverandre. Dette har vi hatt fokus på å hente opp igjen i vårt arbeid, ved å skape en klynge ulike hus med helt forskjellige uttrykk. Byggene spenner fra det å hente opp elementer fra den historiske trebebyggelsen i form av en låve, til et prominent urbant tårn eksponert i alle retninger.

Låvebygningen inneholder både boliger og butikker, men lukkes helt med skyve- og foldelemmer, som styres av hver enkelt eier. Huset har fått en rolig, men likevel dynamisk fasade som endrer seg fra dag til dag. Tårnet er utformet som en collage av fargede plater, som tar opp farger fra historisk bygg i nabolaget. Platene strammes opp av horisontale bånd i betong, som glir over buede balkonger og understrekes av det sorte spilerekkverket som skifter uttrykk mens man går langs gaten

Foto: Tove Lauluten

Som arkitekt må du være lydhør for alle aktørers innspill, identifisere det vesentlige og prøve å sy det sammen. Lillo Gård er sånn sett et av de mest kompliserte prosjekter vi har planlagt, med mange engasjerte parter - ofte med helt forskjellige interesser. Justering av tomtegrensene, langvarig samarbeid med fem ulike offentlige etater i tillegg til fem forskjellige byggherrer, har gitt prosjektet en rikelig kompleksitet som er vevd tett inn i bystrukturen. Resultatet gir en bred og allsidig bruk både for dem som bor der og alle som ferdes i området.

Foto: 4B Arkitekter

Foto: 4B Arkitekter

Dette med å veve et prosjekt i byform og bymiljø, gir en langsiktig bruk. Lillo Gård har ligget der i mange hundre år, og forankring av prosjektet med denne plasseringen og disse bygningene, vil gi gode sjanser for en relevant bruk av bygningene i området i minst 100 år til. Den naturlige plasseringen av Lillo Gård i landskapet i kombinasjon med et nettverk av veier og stier, både historiske og nye, binder prosjektet sammen med bydelen, parken, elven og offentlig transport. Dermed vil det være mange som passerer denne nye bydelen, og forhåpentligvis også tar turen innom Lillo Gård med sin historie.

Foto: Tove Lauluten


Du kan lese mer om den spennende historien til Lillo Gård og opphavet til gårdsnavnet på prosjektets egen nettside: www.lillogard.no

Illustrasjon: Oxivisuals

Relatert prosjekt

Levahn Mek.

Lokomotivfabrikk blir boliger

Relatert prosjekt

Hollenderkvartalet

Bygget som hjelper deg å leve grønt