4B Arkitekter logo

Sæterhytten Dronningberget

Restaurering og transformasjon , Kulturbygg

Restaurering og tilbakeføring

  • OPPDRAGSGIVER
    Statsbygg
  • STED
    Oslo
  • FERDIGSTILT
    2011

Foto: 4B ARKITEKTER

Sæterhytten ble etablert på Dronningberget på Bygdø i 1862 etter først å ha vært brukt som kongelig badehus fra 1852. Anlegget er restaurert basert på tilstanden i 1886 med kafédrift.

Sæterhytten mai 2009 og mai 2011

Foto: 4B ARKITEKTER

Foto: 4B ARKITEKTER

Foto: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Eidsvollsbygningen

Full rehabilitering av historisk bygning

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Rehabilitering og restaurering av Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.