4B Arkitekter logo

NMBU Urbygningen

Restaurering og transformasjon , BIM

Moderne undervisningsforhold i ikonisk bygning

 • OPPDRAGSGIVER
  Statsbygg
 • STED
  Ås
 • AREAL
  8 500 m2
 • FERDIGSTILT
  2016

Hovedfasade Urbygningen

Foto: 4B ARKITEKTER

Urbygningen er et av hovedverkene til den norske arkitekten Ole Sverre (1865 – 1952). Sverres bygninger er vesentlige bidrag til den norske arkitekturhistorien, og den ikoniske Urbygningen på NMBU fra 1901 regnes som ett av hans hovedverk. Å skape nye norske utdanningsinstitusjoner var en del av nasjonsbyggingen. Ole Sverres utbygging av landbruksskolen i Ås var med på å transformere institusjonen til en høyskole, som så senere har fått universitetsstatus. Urbygningen er rehabilitert for å møte behovene til moderne undervisning, samtidig som originale løsninger og detaljer er hentet frem og restaurert. I både planlegging og utførelse har vi samarbeidet tett med Riksantikvaren.

Hovedfasadens motiv karakteriseres av symmetri med midt- og siderisalitter, og dekorative elementer i form av vinduer, pussede omramminger og mønstermuring. Bygningen hviler på en granittsokkel og avsluttes av et mykt formet skifertak. Fasaden er reparert og pusset opp. Forsiden har fått nye moderne vinduer, laget som kopier av de originale. På baksiden var de originale vinduene fortsatt igjen og de ble restaurert. Taket er forsterket, etterisolert og lagt på nytt med altaskifer. Diverse oppbygg og takvinduer ble fjernet, og spir og takhatter som var blitt borte gjennom årene, er gjenskapt og en naturlig del av helhetsinntrykket.

Foto: 4B ARKITEKTER

Universell utforming

Universell utforming har vært et viktig tema i utviklingen av bygningen. Hovedinngangen med frontal trapp er bevart og restaurert. Over inngangen annonseres skolens tematikk ved at dyrehoder fra gris, ku, hest og sau skyter ut fra toppen av søylene.

Godt synlig på siden av hovedinngangen har vi skåret ut en ny døråpning som vi fôret med en stålramme. Det gir den et slektskap til støpejernsdetaljene i fasaden, men viser samtidig at det er et nytt element. Døren leder inn til et halvplan med adkomst til alle etasjer via en ny heis. Heisens plassering inntil hovedtrappen bidrar til mest mulig likestilling av ulike brukergrupper.

Ny inngang på siden tilpasset universell utforming

Foto: 4B ARKITEKTER

Festsalen er rikt dekorert i dragestil og er hele universitetets hovedsal. Her holdes disputaser og mottagelser.

Festsalen

Foto: Ivan Brodey

Veggpaneler og listverk er laget av furu som har blitt lakkert for å etterligne edlere treslag. De var preget av slitasje og elde og har blitt rensket, retusjert og lakket på nytt. Den røde dragestildekoren i himlingen er malt på oppspent hvitmalt lerret og har blitt restaurert av malerikonservator.

Fra historiske foto kunne vi se at salen opprinnelig var møblert med faste benker. Disse var for lengst byttet ut med ordinære auditoriemøbler på ett grått linoleumsgulv. Med opprinnelig interiør for øyne tegnet vi nye benker i sortbeiset eik, med skriveplate og rødt ulltrekk på setene. Det originale tregulvet ble tatt frem og malt, og gulvet er bygget opp bakover i salen som ett amfi med integrert ventilasjon.

Som et siste trinn i å modernisere, og samtidig føre salen tilbake til opprinnelig karakter, fikk vi laget nye lysekroner hvor også høyttalere er integrert. De er en forenklet og mer diskre utgave av opprinnelig lysekrone og bidrar til å fremheve denne i rommet. Festsalen har blitt en moderne konferansesal som på nytt skinner som den en gang gjorde.

Staselig trapperom

Trapperekkverket i smijern viser planter og stiliserte halmknipper i typisk jugendstil. Det ble rensket, reparert og malt opp på nytt. De gyllene aksbørstene som studenter i årenes løp har knekket av når de herjet rundt i gangene, forteller historien om et bygg som har vært i bruk og stadig brukes av studenter.


Trapperommet var overmalt i en lysegrå farge. Når veggenes opprinnelige okerfarge ble tilbakeført samvirket den med de andre bygningsdelene på en helt annen måte enn gråfargen. Vegger, dører, trapp og rekkverk står nå frem i en vakker og balansert helhet.

Vakkert trapperom

Foto: 4B ARKITEKTER

Utvidet campus

En ny park strekker seg nordover mot den nye veterinærhøyskolen. For å binde sammen campus har vi bygget en inngang mot nord, slik at Urbygningen nå henvender seg i begge retninger.


Inngangens vindfang er utformet og malt for å bli en naturlig del av det fredete rommet. Innsiden av vindfanget tar opp vinduenes bueform i himlingen og er helt kledt med eikebord. Ventilasjon til festsalen over er skjult i veggene.

Ny inngang mot nord

Foto: 4B ARKITEKTER

Originale farger

Det ble gjort fargeundersøkelser av hele bygningen, også av originalt interiør. På bakgrunn av funn er det valgt brunt gulv og en varm grønnfarge til dette rommet. Det gamle skapet er blitt restaurert og fått tilbake sin mahognibeis. Det står igjen som en historieforteller og er med på å lage en karakterfull fargepalett i rommet.

Foto: 4B ARKITEKTER

Kunsten

KORO arbeider for at kunstnerne og kunsten spiller en sentral rolle i utformingen av de offentlige fellesrommene. I Urbygningen ble tre kunstnere invitert til å lage kunstverk som også fungerer som akustisk demping. Kunstnerne har vært med i hele restaureringsprosessen for fullstendig å innpasse den nye kunsten i arkitekturen.


Her ses et verk av kunstnerduoen Løvaas & Wagle. Det dekker en hel vegg i en av undervisningssalene. Her ses også en ny dør som er laget på bakgrunn av originale dører. Tekniske installasjoner er samlet i en stripe ved siden av døren.

Foto: 4B ARKITEKTER

Foregangsprosjekt BIM

Byggeplassen var et foregangsprosjekt innenfor bruk av BIM. I hver etasje var det plassert BIM-kiosker hvor tverrfaglig 3D-modell og alle tegninger var tilgjengelige. Dette er nå flere år siden og utviklingen av digitale hjelpemidler har gått videre, så også vi.

Foto: 4B ARKITEKTER

Relatert artikkel

Ærbødig i Ås

Rehabiliteringen av Urbygningen i Ås har vært et dypdykk i arkitekturen etter arkitekt Ole Sverre. Originale detaljer er hentet frem og restaurert, samtidig som bruken er tilpasset behov i et moderne ...

Relatert prosjekt

Naturhistorisk museum - Brøggers Hus

Diamanter og dinosaurer i ærverdige omgivelser