4B Arkitekter logo

NMBU Urbygningen

Restaurering og transformasjon , BIM

Rehabilitering og restaurering av Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

  • OPPDRAGSGIVER
    Statsbygg
  • AREAL
    8 000 m2
  • FERDIGSTILT
    2016

Foto: Ivan Brodey

Bygningen er omgjort til fleksible og moderne undervisningslokaler. 4B ARKITEKTER har hatt det overordnede ansvaret for å koordinere UU og kulturminnevern i PG.

Foto: Scanpix

Korridor og trappedetaljer

Foto: Ivan Brodey og 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Eidsvollsbygningen

Full rehabilitering av historisk bygning

Relatert prosjekt

Sæterhytten Dronningberget

Restaurering og tilbakeføring