4B Arkitekter logo

Ridehuset Akershus festning Oslo

Restaurering og transformasjon , Kulturbygg

To ridehus på Akershus festning er restaurert og bygget om for Forsvarets stabsmusikkorps.

  • OPPDRAGSGIVER
    Forsvarsbygg
  • BRUTTOAREAL
    2 500 m2
  • FERDIGSTILT
    2007

Foto: Jiri Havran

Bygningene har fått felles inngangsparti og er på den måten funksjonelt sammenkoblet. Det gamle ridehuset ble oppført i 1828. Det har nå fått nytt innhold og brukes bl.a. til fellesøvelser og konserter. De nye funksjonene er bygget opp som frittstående volumer eller konstruksjoner inne i den gamle hallen. Nytt og gammelt danner sammen opplevelsen av konsertrommet.

Det nye ridehuset ble oppført i 1900 med en karakteristisk konstruksjon av Polonceau-takstoler. Nå er det reist en ny bygning inne i den gamle ridehallen. Her er individuelle øvningsrom til musikerne og et felles oppholdsrom, som er åpnet opp med glassflater i vegg og tak for å vise frem den opprinnelige konstruksjonen.

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Relatert prosjekt

Eidsvollsbygningen

Full rehabilitering av historisk bygning

Relatert prosjekt

Sæterhytten Dronningberget

Restaurering og tilbakeføring