4B Arkitekter logo

Oslo Konserthus

Kulturbygg

I 2004 fikk 4B ARKITEKTER i oppdrag å overta arkitektansvaret for Oslo Konserthus etter arkitekt Gösta Åberg som da hadde lagt ned sin praksis.

 • OPPDRAGSGIVER
  Oslo Konserthus
 • BRUTTOAREAL
  11 000 m2
 • PERIODE
  2004 til 2016

Foto: Fin Serck-Hansen

Opp gjennom årene har kontoret vært delaktig i ulike utviklings- og oppgraderingsarbeider som:

 • Ombygget inngangshall med nytt billettsalg og trappeanlegg. Dette har gitt Oslo Konserthus en mer åpen vestibyle og bedret rømningsforholdene.
 • Akustiske tiltak i store sal som ny veggkledning bak i parkett og nye reflektorer over orkesterpodiet, noe som gjør at orkestermedlemmene hører hverandre bedre og slik styrker samspillet samt at lydbildet formidles bedre til publikum.
 • Nye stoffkledninger på stoler i både store og lille sal.
 • Mulighetsstudie som belyste utvidelse av store sal med ny publikumsbalkong.
 • Nye serveringsdisker i alle foajéer tilpasset ulike behov.
 • Ferdigstilt brannsikringsprosjektet med blant annet nye glassvegger og -dører i publikumsgarderobene samt ny utvendig trapp fra foajéen.

Foto: Fin Serck-Hansen

Foto: Fin Serck-Hansen

Foto: Fin Serck-Hansen

Foto: Fin Serck-Hansen

Foto: Fin Serck-Hansen

Relatert prosjekt

Det Norske Teatret

Gleden over å ta vare på kvalitetsbygg

Relatert prosjekt

Ridehuset Akershus festning

Huset for hester og blåseorkester