4B Arkitekter logo

NRK Marienlyst

Byutvikling , Konkurranser

4B ARKITEKTER har i samarbeid med IN'BY sett på hvordan Marienlyst kan bli etter at NRK har hatt sin siste sending herfra

  • OPPDRAGSGIVER
    NRK
  • STED
    Oslo
  • MULIGHETSSTUDIE
    2017

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

NRK tar ikke bare en stor plass i livene våre. De besitter også store tomteområder i et attraktivt område i Oslo som blir frigjort når de flytter. Hensikten med parallelloppdraget var å få belyst mulig utvikling og bruk av området.

Området ligger nær et av Norges viktigste trafikknutepunkt Majorstua, i tilknytning til kunnskapsaksen Gaustad-Blindern og tett opp til attraktive boligområder. Deler av NRKs anlegg vil bli fredet og det var vesentlig å avklare hvordan dette kunne inngå i den totale bruken. En videre utvikling skulle også møte Oslos kommuneplan på en god og helhetlig måte. Parallelloppdraget skulle spesielt vurdere mulighetene for boligbebyggelse med høy utnyttelse samt arealbruk som kunnskapsbasert næring og kulturformål.


En titt inn i mulighetsrommet

Det skulle ikke utarbeides detaljerte tegninger for arkitektoniske løsninger, men volum- og mulighetsstudier som var ført så langt at realismen kunne vurderes. NRK vil bruke mulighetsstudiene som grunnlag for eventuelt salg av eiendommen, og dele dem med en eventuell framtidig eier av området.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Lillo Gård - Haugen og Lunden

Gården som får nytt liv når husene reiser seg rundt

Relatert prosjekt

Karlsrud

Hvordan skape god boligkvalitet i et støyutsatt område?