4B Arkitekter logo

Mortensrud gård

Aktuelle , Restaurering og transformasjon , Byutvikling

En spennende mulighet for å styrke nabolaget

  • OPPDRAGSGIVER
    OBOS Samfunnsarena
  • STED
    Oslo
  • STATUS
    Skisseprosjekt

Illustrasjon av «Store Låven» mot Helga Vaneks vei.

4B skal utvikle OBOS Samfunnsarenas aller første prosjekt, nemlig Mortensrud gård som er en spennende mulighet for å styrke Mortensrud som nabolag.

OBOS Samfunnsarena har som mål å skape de gode sosiale og kulturelle møteplassene i nabolagene som OBOS utvikler.


I årene framover skal OBOS Samfunnarena investere i, bygge og forvalte mange nabolagshus og aktivitetsarenaer som lokalbefolkningen kan få glede av.

Våningshuset 1941

Foto: Anders Beer Wilse

Mortensrud gård er en eiendom som i dag består av et våningshus, et anneksbygg, og to mindre uthus på Mortensrud i Oslo. OBOS ønsker at Mortensrud gård skal bli en møteplass som svarer på lokale behov.

4Bs oppdrag går ut på å utarbeide et helhetlig skisseprosjekt som omfatter prosjektering for rehabilitering av et anneksbygg, bygging av to forsamlingshus og tilhørende utomhusanlegg på Mortensrud i Oslo.

Foreløpig landskapsplan fra Bar Bakke.

Illustrasjon av «Store Låven» hovedinngangsplan mot tunet.

I hovedtrapperommet etableres et raust trappeamfi der brukere og besøkende kan henge før og etter aktiviteter.

Hovedtrapperom med amfi for opphold og sosial sone.

Relatert prosjekt

Steig gård

En kongsgård fra Snorres tid

Relatert prosjekt

Gamle Lillo Gård

Restaurering av gamle gårdsbygninger og historisk gårdstun