4B Arkitekter logo

Mortensrud gård

Aktuelle , Restaurering og transformasjon , Byutvikling

En spennende mulighet for å styrke nabolaget

  • OPPDRAGSGIVER
    OBOS Samfunnsarena
  • STED
    Oslo
  • STATUS
    Skisseprosjekt

4B skal utvikle OBOS Samfunnsarenas aller første prosjekt, nemlig Mortensrud gård som er en spennende mulighet for å styrke Mortensrud som nabolag.

OBOS Samfunnsarena som har som mål å skape de gode sosiale og kulturelle møteplassene i nabolagene som OBOS utvikler.


I årene framover skal OBOS Samfunnarena investere i, bygge og forvalte mange nabolagshus og aktivitetsarenaer som lokalbefolkningen kan få glede av.


Våningshuset 1941

Foto: Anders Beer Wilse

Mortensrud gård er en eiendom som i dag består av et våningshus, et anneksbygg, og to mindre uthus på Mortensrud i Oslo. OBOS ønsker at Mortensrud gård skal bli en møteplass som svarer på lokale behov.

4Bs oppdrag går ut på å utarbeide et helhetlig skisseprosjekt som omfatter prosjektering for rehabilitering av et anneksbygg, bygging av to forsamlingshus og tilhørende utomhusanlegg på Mortensrud i Oslo.

Foto: 4B

Relatert prosjekt

Steig gård

En kongsgård fra Snorres tid

Relatert prosjekt

Gamle Lillo Gård

Restaurering av gamle gårdsbygninger og historisk gårdstun