4B Arkitekter logo

Hollenderkvartalet

Bolig og fritid , Miljø

Bygget som hjelper deg å leve grønt

  • OPPDRAGSGIVER
    Bane NOR Eiendom AS
  • STED
    Oslo
  • FERDIGSTILT
    2018

Foto: Tove Lauluten

Byer trenger miljøvennlige boliger og da tenker vi ikke bare på materialvalg. I Hollenderkvarteret fikk vi muligheten til å prosjektere Norges aller første BREEAM sertifiserte bolig som også hjelper deg til å leve mer miljøvennlig.

Bærekraft og miljø er vel to av de viktigste ordene vi tar med oss inn i det nye tiåret, også innenfor arkitektur. Men hva er egentlig bærekraft? I Hollenderkvartalet fikk vi lov til å hente dette ut både ved å lage arkitektur som vil stå seg over tid, og ved at vi fikk frihet til å tenke nytt om løsninger for livene til dem som skal bo her.

Foto: Tove Lauluten

Foto: Løvås Foto

Gode dagslysforhold samt stedegne og insektsvennlige planter er også en del av tiltakene som vil gi gevinster til både beboere, klimaet og samfunnet for øvrig

Foto: Tove Lauluten

Passivhus-standard og klimavennlige materialvalg med redusert bruk av betong og stål, samt bruk av gjenvinnbare og fornybare materialer, er blant de mer selvsagte grepene som er gjort. Men vi har også laget løsninger for å tilrettelegge for grønn mobilitet. Derfor har ikke prosjektet parkeringskjeller, men rikelig med sykkelparkeringsplasser og bildelingsordning.


Prosjektet består av to infill-bygg mellom eldre murgårder og er landets aller første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Til sammen er det 62 leiligheter her, med næringslokaler på gateplan. Leilighetene har stor variasjon i størrelse og er tilrettelagt for en variert beboergruppe.

Foto: Løvås Foto

Relatert artikkel

Norges første BREEAM bolig

Hollenderkvartalet i Oslo er Norges aller første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt.

Relatert prosjekt

Lillo Gård - Haugen og Lunden

Historisk gårdsplass gjenskapt som storstue for ny bydel

Relatert prosjekt

Dreieskivakvartalet

Spasere i høyden på Poppes promenade