4B Arkitekter logo

Idun

Boliger

Fra gjærfabrikk til solrike boliger og elvepark

 • OPPDRAGSGIVER
  Orkla Industri Eiendom as/ Macama
 • STED
  Oslo
 • BRUTTOAREAL
  21 000 m2
 • FERDIGSTILT
  2013

Foto: 4B ARKITEKTER

Akerselva var selve grunnlaget for industrialiseringen i Oslo, men sperret samtidig folk ute fra den. På Sandaker fikk vi muligheten til å ta området tilbake.

Midt inne i boligbebyggelsen på Sandaker lå Idun gjærfabrikk på en vestvendt odde i Akerselva. Området var avstengt for allmenheten og lå som en barriere mellom Sandaker og elva. Da fabrikken ble nedlagt fikk vi oppdraget med å tegne et nytt boligprosjekt.

Flott utsikt

Foto: 4B ARKITEKTER

I tråd med miljøparken som var regulert inn fra oset ved Maridalsvannet til utløpet i Bjørvika, krevde Plan- og bygningsetaten at det skulle avsettes en 22 meter lang sone langs elva til offentlig park. Dette ga lavere utnyttelse for utbygger, men resulterte i et prosjekt med unike kvaliteter. Sammen med elva, gir det flotte parkdraget med gressletter og store frodige trær, en vakker nærutsikt fra alle leilighetene.

For allmenheten laget vi gangforbindelser gjennom området og tegnet en ny bro over elva, slik at området ble innlemmet i gangveinettet langs Akerselva. For å unngå en privatisering av dette parkdraget, løftet vi bygningene opp fra terrenget slik at det ikke ble anlagt terrasser på bakkeplan.


Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

I dag kan vi konstatere at prosjektet har blitt både et godt sted å bo og et populært turområde, men ett lite element lot vi være igjen for å minne om elvas historie og betydning. På vei inn mot området står nemlig den gamle fabrikkporten og danner en karakteristisk portal inn til gangveien.

Relatert prosjekt

Lillo Gård - Haugen og Lunden

Gården som får nytt liv når husene reiser seg rundt