4B Arkitekter logo

Folkehelseinstituttet

Restaurering og transformasjon , Næringsbygg , BIM , Miljø

Bærekraft er å ta vare på gamle bygninger

 • OPPDRAGSGIVER
  Statsbygg
 • BRUTTOAREAL
  ca. 47 000 m2
 • STED
  Oslo
 • STATUS
  Forprosjekt 2013

Illustrasjon: Mir

Vi vil så gjerne tenke bærekraft og vi vil helst ta det inn i alle aspekter. Men noen gang slår det ene målet det andre i hjel. Da vi skulle prosjektere om Folkehelseinstituttet på Lindern i samarbeid med Ratio arkitekter, møtte vi på dette i flere omganger. Hver gang landet vi på at det viktigste vi kan gjøre med tanke på bærekraft, er å ta vare på det som allerede er.

På Lindern skulle vi gjøre om de opprinnelige bygningene til Folkehelseinstituttet til moderne kontorbygg. I tråd med fokuset på bærekraft, stilte Statsbygg krav om omgjøring til tilnærmet nullenergihus. Men bygningene er vernet eksteriørt så miljøløsningene for å nå målet, måtte tilpasses til vern og bygningsfysikk. Mye kunne selvsagt gjøres på energisiden. Blant annet ble alle tak etterisolert og forsterket for å imøtekomme dagens krav til termisk isolasjon og bæreevne.

Når det kom til ytterveggene, ville imidlertid Statsbyggs krav fordre mye isolasjon på innsiden. Dette ville gi frostsprengning i eksisterende tegl. Miljøkravet ble derfor nedjustert til lavenergibygg, med mindre tilleggsisolasjon, slik at bygningsfysikk og vern ble ivaretatt.

Illustrasjon: 4B Arkitekter og Ratio arkitekter as

I en av bygningene, som opprinnelig var bygget som legeboliger, var det karakteristiske innvendige detaljer som ville bli ødelagt ved en tilleggsisolasjon. Interiøret var ikke fredet, men vi valgte likevel å ikke etterisolere her. Dermed kunne de bygningshistoriske elementene stå uberørt i fremtiden og fortelle om bygningens historie og tidligere bruk. Dette er ikke et tiltak som reduserte energibehovet, men samtidig et bærekraftselement. Hos oss tror vi at det å ta vare på det opprinnelige og det som er vakkert, øker levetiden på et bygg.

Vi tok også vare på de eksisterende vinduene med ett-lags glass. Disse ble i hovedsak restaurert, men med noen suppleringer av nye vinduer i opprinnelig utførelse og glass av samme type som de originale. Alle vinduene fikk nye innvendige varevinduer i eksisterende smyg for å ivareta miljøkrav.

Illustrasjon: 4B Arkitekter


For å bevare det opprinnelige gikk vi også ned i detaljene og analyserte eksisterende puss slik at dette kunne danne grunnlaget for ny puss.

Alt i alt mener vi at resultatet ble en god balanse mellom gammelt og nytt, og et bærekraftig resultat enten det er snakk om energieffektivitet eller å la gamle vakre bygninger få lengre levetid.

Illustrasjon: Mir

Relatert prosjekt

Josefines gate 30

En reise i tid og rom

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Moderne undervisningsforhold i ikonisk bygning