4B Arkitekter logo

Folkehelseinstituttet

Restaurering og transformasjon , Næringsbygg , BIM , Miljø

Bærekraft er å ta vare på gamle bygninger.

 • OPPDRAGSGIVER
  Statsbygg
 • BRUTTOAREAL
  ca. 47 000 m2
 • STED
  Oslo
 • STATUS
  Forprosjekt 2013

Illustrasjon: Mir

Vi vil så gjerne tenke bærekraft og vi vil helst ta det inn i alle aspekter. Men noen gang slår det ene målet det andre i hjel. Da vi skulle prosjektere om Folkehelseinstituttet på Lindern, møtte vi på dette i flere omganger. Hver gang landet vi i at det viktigste vi kan gjøre med tanke på bærekraft, er å ta vare på det som allerede er.

Samlokalisering av Nasjonalt Folkehelseinstitutt på Lindern i Oslo. Ca 47 000 m2 samlet areal, med nybygg og ombygging av eksisterende vernede bygg. Laboratorier, kontorer og fellesarealer samlet i en oversiktlig struktur med klar identitet og gode forbindelser for gående og syklende gjennom området. Prosjektet legger stor vekt på miljø og energi, universell tilgjengelighet og BIM.

4B ARKITEKTER i samarbeid med Ratio Arkitekter og COWI.

Illustrasjon: Mir

Når det kom til ytterveggene, ville imidlertid Statsbyggs krav fordre mye isolasjon på innsiden. Dette ville gi frostsprengning i eksisterende tegl. Miljøkravet ble derfor nedjustert til lavenergibygg, med mindre tilleggsisolasjon, slik at bygningsfysikk og vern ble ivaretatt.

I en av bygningene, som opprinnelig hadde funksjon som legeboliger, var det karakteristiske innvendige detaljer som ville bli ødelagt ved en tilleggsisolasjon. Interiøret var ikke fredet, men vi valgte likevel å ikke tilleggsisolere her. Dermed kunne de bygningshistoriske elementene stå uberørt i fremtiden og fortelle om bygningens historie og tidligere bruk. Dette er ikke et tiltak som reduserte energibehovet, men samtidig et bærekraftselement. Hos oss tror vi at det å ta vare på det opprinnelige og det som er vakkert, øker levetiden på et bygg.

Relatert prosjekt

Josefines gate 30

En reise i tid og rom

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Rehabilitering og restaurering av Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.