4B Arkitekter logo

Ensjø Torg

Boliger , Byutvikling

Med T-banestasjon som nærmeste nabo

 • OPPDRAGSGIVER
  Skanska Norge AS
 • BRUTTOAREAL
  ca. 38 000 m2
 • STED
  Oslo
 • FERDIGSTILT
  2021

Kloss inntil og over T-banestasjonen på Ensjø har vi tegnet en levende og tilgjengelig forlengelse av bysentrum. En blanding av ulike typer boliger, barnehage, næring og grønne uterom ligger tett på kollektivknutepunktet og det nye torget på Ensjø, og utgjør Ensjøbyens portal og pulserende hjerte.

Å bygge høyhus rett oppå en etablert T-banestasjon medfører en del utfordringer. Blant annet lyd som ikke må overføres mellom T-bane og bygg, og allerede støpte fundamenter i forbindelse med byggingen av T-banestasjonen, før høyhuset lå på tegnebordet. En hel konstruktiv etasje med rammeverk i stål, plassert over nedgangene til perrongene, måtte til for å bære lastene av de 16 etasjene. Vektproblematikken var også sterkt medvirkende til valg av materialer. Høyhuset er derfor kledt med et forholdsvis lett platemateriale i aluminium, som i tillegg har lang levetid og krever lite vedlikehold.

Foto: 4B ARKITEKTER

I dag kan beboerne i høyhuset tusle de få meterne fra inngangsdøren sin til T-banen, eller vandre gjennom arkaden i den lavere blokken som kobler seg på høyhuset, og få unnagjort nødvendige ærender i butikkene som har fått lokaler her. Den lange fasaden i tegl langs Ensjøveien brytes opp av små luftebalkonger og søylene i arkaden. I tillegg er det et par større vertikale «skår» i bygningskroppen som markerer punktet der lavblokka knekker, samt gangforbindelse gjennom bygget mellom Ensjøveien og det offentlig tilgjengelige gårdsrommet. Det er valgt et gyllent platemateriale i himling og på vegger for å gi et varmt inntrykk der man beveger seg, og som understreker gjennomgangene og arkaden.


Langs T-banens perrong for østgående tog rager to bygninger i mørk grå tegl, med innslag av varm rød på vinduer, dører og plater som markerer inngangene til de familievennlige townhousene over to plan. En boligtypologi som bidrar til et aktivt uterom over T-banen.

Foto: 4B ARKITEKTER

Under boligene er det barnehage med spennende lysinnslipp som følge av utfordrende dagslyskrav i sokkeletasjene. Barnehagen henvender seg mot en mer skjermet bebyggelse hvor den gamle lokomotivfabrikken Levahn, en av svært få gjenværende industribygninger på Ensjø som er på Byantikvarens gule liste, står i sentrum.Foto: 4B ARKITEKTER

Levahn er transformert til boliger og omkranses av bygninger med store balkonger og inntrukne fasader på bakkeplan. Elementer som skaper variasjon og åpner opp mot det indre gårdsrommet, et uteområde med plass for lek og opphold for alle aldre. I tillegg har majoriteten av bygningene på Ensjø Torg takterrasser som beboerne i de respektive blokkene kan benytte. Hver bygning har en egen fargekode med varme fargeinnslag, og mørk grå tegl slik at bygningene samlet utgjør en harmonisk ramme for urbant familieliv.

Foto: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Lillo Gård - Haugen og Lunden

Gården som får nytt liv når husene reiser seg rundt

Relatert prosjekt

Levahn Mek.

Lokomotivfabrikk ble moderne boliger