4B Arkitekter logo

Nytt kobbertak på slottet

Restaurering og transformasjon

  • OPPDRAGSGIVER
    Statsbygg
  • AREAL
    ca 800 m2
  • FERDIGSTILT
    2013

Foto: 4B ARKITEKTER

Det kongelige slott (1851) fikk kobbertekking i 1949. Grunnet tiltagende problemer med lekkasjer, istappdannelser mv., ble 4B ARKITEKTER i 2008 engasjert for å prosjektere en omtekking av taket. I tillegg til å gjøre taket tett skulle det også varmeisoleres. En utfordring ved oppgaven var at Riksantikvaren satte som krav at bygningens utseende ikke skulle endres. Prosjekteringen ble gjennomført i nært samarbeid med Det kongelige hoff, Riksantikvaren og øvrige rådgivere.

Relatert prosjekt

Eidsvollsbygningen

Full rehabilitering av historisk bygning

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Rehabilitering og restaurering av Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.