4B Arkitekter logo

Bergen Tinghus

Restaurering og transformasjon

Stolt tradisjon, ny verdighet

 • OPPDRAGSGIVER forprosjekt
  Statsbygg
 • OPPDRAGSGIVER KS1 trinn 2
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • BRUTTOAREAL
  12 500 m2
 • STATUS
  2011 (Forprosjekt) og 2018 (KS1 trinn 2)

Foto: Bergen Byarkiv

4B ARKITEKTER bistod i 2018 Justis- og beredskapsdepartementet med utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for KS1 trinn 2 for fremtidig tinghusløsning i Bergen. Vi utarbeidet i 2011 et forprosjekt for Statsbygg. Viktige momenter i prosjektet var å ivareta kulturhistoriske verdier, øke rettssals-kapasitet, bygningssikkerhet, publikumsvennlighet og funksjonalitet. Under er det en film som viser laserscanning og BIM fra prosjektet.

4B ARKITEKTER gjennomførte en mulighetsstudie i 2017 basert på nye føringer fra antikvariske myndigheter og nye muligheter for å ta i bruk arealer i tilstøtende bygninger. Studien ligger til grunn for den reviderte løsningen som ble bearbeidet for KS1 trinn 2.

Foto: 4B ARKITEKTER

Foto: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Eidsvollsbygningen

Til evig tid

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Moderne undervisningsforhold i ikonisk bygning