4B Arkitekter logo

Perlen

Aktuelle , Bolig og fritid , Byutvikling , Konkurranser

Megler mellom småhus og blokkbebyggelse

 • OPPDRAGSGIVER
  Bane NOR Eiendom AS og Skaaret Eiendom AS
 • STED
  Asker
 • BRUTTOAREAL
  6 800 m2
 • FASE
  Detaljprosjektering

Illustrasjon: 3D Estate

Knutepunkttenkningen gjør at mange områder i byer og tettsteder er i ferd med å urbaniseres og fortettes. Men hva gjør man når området som skal fortettes, grenser inn mot et område med bevaringsverdig småhusbebyggelse?

Fokuset på bærekraft og miljø gjør at høyhus og fortetting igjen har blitt høyaktuelt. Kollektivtransport skal prioriteres framfor personbil og da må måten vi bor, lever og jobber på, settes inn i et nytt perspektiv. Men dette gir også motstand. Etablerte boområder utfordres, og beboerne organiserer seg. Ikke uten grunn. Hensynet til det eksisterende og å sørge for at det som allerede finnes også vil bestå, er i høyeste grad også bærekraft.

Lansskapsplan

Illustrasjon: Bar Bakke Landskapsarkitekter

Slik gikk vi frem

I arbeidet med Perlen i Asker handlet derfor mye om å la den bevaringsverdige bebyggelsen som grenser til området få luft rundt seg og utsyn, og dermed beholde så mye av sine kvaliteter som mulig. Løsningen ble å dele opp bygningsmassen i fem punkthus med en tydelig neddempet høyde mot småhusområdet. Dermed unngår man at prosjektet blir for dominant. Fargemessig har man også valgt å spille på lag med de hvite husene bak.

Internt i prosjektet har man fått en god kontrakt mellom byggene og utsikt til grøntdraget i dalen inntil tomten. I tillegg er det nok luft og avstand mellom husene til at solforholdene er gode. Er man så heldig at toppleilighetene er innenfor rekkevidde, får man dessuten både godt med plass inne og store takterrasser ute. Alle kan nyte gangstien gjennom grøntdraget som avsluttes i et nytt torg med næringsarealer på bakkeplan.

Illustrasjon: 3D Estate

Vi skal ikke trekke det metaforiske i navnet Perlen for langt, men føler likevel at oppdragsgiver her har fått et prosjekt som lenker sammen det gamle og nye livet i Asker på en god måte.

Les mer på prosjektets egne nettside her

Relatert prosjekt

Vario Ensjø Torg

Relatert prosjekt

Waldemarhøyveien 1

Sentrumsnære leiligheter i Ski