4B Arkitekter logo

Tjuvholmen hus 72

Bolig og fritid , Byutvikling

Tjuvholmen allé 21 består av 52 leiligheter og næringslokale på gateplan.

 • OPPDRAGSGIVER
  Tjuvholmen KS Aspelin Ramm / Selvaag
 • STED
  Oslo
 • BRUTTOAREAL
  5200 m2
 • FERDIGSTILT
  2011

Bygningens arkitektoniske kvalitet skal være en del av områdets attraksjoner. Bygget har høy detaljering, solide materialer og et tidløst arkitektonisk uttrykk. Huset står i den regulerte byggelinjen og har en konveks buet fasade mot vest og en konkav fasade mot øst. Bygget utgjør 8 etg. hvorav de to øverste krager over nabobygget i sør.

Tjuvholmen allé 21 har en fasade hvor hovedmaterialet er lys teglstein. Tegl er tradisjonelt brukt som fasademateriale i Oslo. Det er nesten gjennomgående brukt i de maritime områdene, særlig i større bygg. Med tegl får bygget en holdbar og tidløs fasade.

Bygget har tydelige horisontale linjer, hvor balkongene strekker seg over hele husets lengde i alle etasjer. Det er søkt å formgi et bygg som består av skiver svevende over hverandre snarere enn ett volum. Mellom skivene deles fasaden opp med vertikale vindusfelt og teglfelt. Fasaden får dermed et underordnet vertikalt utrykk. Feltene er trukket ned på bakkeplan slik at også 1. etasje får et solid utseende.

De horisontale linjene avsluttes mot nabobyggene med en vertikal teglskive i hele byggets høyde. Balkongene har fått en tydelig start og slutt. Fasaden har mindre nisjer hvor balkongene er to meter dype. Nisjene er ført videre til første etasje.


Prosjektet er utviklet av HBA Arkitekter som nå er en del av 4B Arkitekter.

Relatert prosjekt

Langhus

Boligprosjekt i totalt åtte bygg på Langhussenteret 3B i Ski kommune.