4B Arkitekter logo

Petersontomten

Restaurering og transformasjon , Byutvikling , Konkurranser

Fra industri til en levende bydel med boliger og næring.

 • OPPDRAGSGIVER
  Betongbygg Eiendom AS
 • STED
  Sarpsborg
 • BRUTTOAREAL
  100 000 m2
 • FERDIGSTILT
  2020

En begrenset arkitektkonkurranse om utvikling av sentrumsnære Petersontomten i Sarpsborg. Målet er å transformere området fra industri til en levende bydel med boliger og næring.

Av 45 søknader ble fem team valgt ut til konkurransen. HBA Arkitekter, nå 4B Arkitekter, deltok i samarbeid med A38 Arkitekter, alt.arkitektur og Kristine Jensen Tegnestue.

Konkurranseforslaget "Pappen For Alle!" ble belønnet med Hedrende omtale.


«PAPPEN for alle!» viser hvordan man kan transformere området til en attraktiv bydel i Sarpsborg. Det skapes nye forbindelser og koblinger til områdene rundt, med forskjellige byrom og en intern aktivitetsloop som binder det hele sammen. Torsbekken, som løper gjennom hele tomten, ligger i dag i kulvert. Bekken foreslås åpnet for å skape en blå-grønn akse gjennom området.

Kulturarven som ligger igjen etter mange år med industri skal danne grunnlaget for den nye bebyggelse. Ved å bevare områdets viktigste industribygg, inkludert det eldste kontorbygget i syd og den bølgetaksformede produksjonshallen, setter man det nye området i en historisk kontekst og skaper merverdi og identitet. Bevaring og transformasjon åpner også for midlertidig bruk av bygg og ulike arrangementer. Den nye bebyggelsen følger byens historiske kvartalstruktur, og viser muligheter for trinnvis og fleksibel utbygging.

Juryens omtale:
"Variert bebyggelse organisert i kvartaler gir en robust og fleksibel plan. Samlet sett viser forslaget en tydelig og strukturert tilnærming til koblinger, publikumsflyt, byroms-hierarki, attraksjoner, aktivitet, håndtering av kanter/overganger samt bygningstypologier og høyder. Grepet benytter kvadraturtradisjonen, men utvikler denne på en friere og fortolkende måte, hvilket synes relevant med tanke på hvordan denne tradisjonen fungerer lokalt i Sarpsborg. Strategien gjenspeiles også i relativt store høydeforskjeller i den foreslåtte bebyggelsen, med en jevn spredning av markant høyere punktvolumer fordelt i hele området."

Relatert prosjekt

Langhus

Boligprosjekt i totalt åtte bygg på Langhussenteret 3B i Ski kommune.