4B Arkitekter logo

Kunstmuseum og kulturkvartal

Kulturbygg , Konkurranser

En silo for kunsten

  • OPPDRAGSGIVER
    Sørlandets Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom AS, Kristiansand kommune
  • STED
    Kristiansand
  • KONKURRANSEUTKAST
    2016

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Konkurransen gjennomføres i to trinn hvor trinn 1 var en åpen konkurranse på et overordnet nivå. Trinn 1 skulle belyse muligheten for å ta i bruk hele eller deler av den bevaringsverdige siloen som del av et museumsbygg. Videre skulle besvarelsen belyse utviklingen av hele konkurranseområdet hvor det byplanmessige grepet var sentralt. Viktige momenter her var å illustrere muligheter for attraktive byrom, og forbindelsen mellom Kvadraturen og Kanalbyen.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Vikingtidsmuseet

Hvordan romme et vikingskip