4B Arkitekter logo

Hovinenga

Bolig og fritid , Byutvikling

Med umiddelbar nærhet til Valle Hovin og den nye videregående skolen ligger boligområdet Hovinenga. Prosjektet består av 354 leiligheter og en barnehage med fire avdelinger.

 • OPPDRAGSGIVER
  Selvaag Bolig, Betonmast boligbygg, Omsorgsbygg
 • STED
  Oslo
 • BRUTTOAREAL
  30 000 m2 BRA
 • FERDIGSTILT
  2015 -2020

Innspurten 6 - 12 ligger med umiddelbar nærhet til Intility Arena og Valle Hovin videregående skolen. Hovinenga består av 354 leiligheter fordelt på fire boligblokker. I det største byggets første etasje er det etablert en barnehage med fire avdelinger.

Prosjektet tok utgangspunkt i en vedtatt reguleringsplan som utgjorde én stor bygningsstruktur. For bedre å imøtekomme kravene satt til gjennomgående/ensidige leiligheter, leilighetsstørrelser og solgang på fasader, ble prosjektet endret.

4 lameller med retning fra nord-øst til sør-vest ble innpasset og p-anlegg etablert under terreng.

Reguleringsbestemmelsenes høydeangivelser tilsa avtrappede bygninger. Dette har tilført prosjektet et stort antall takterrasser med gode sol- og utsynsforhold.

Prosjektet er plassert i et område hvor det ble hentet ut leire til et av byens større teglverk. Teglen som ble benyttet til Oslo Rådhus ble både hentet ut og brent i området. Bygningene har fått klassiske røde teglfasader. Dette henspiller selvsagt på områdets forhistorie men tilpasser seg også materialmessig til de omkringliggende bygningene, mange av de utført i tegl.

Prosjektet er utviklet av HBA Arkitekter som nå er en del av 4B Arkitekter.

Relatert prosjekt

Skifabrikken

Oppføring av seks boligblokker med til sammen 242 leiligheter på Solberg i Ås kommune.