4B Arkitekter logo

Byrsa Acropolis

Aktuelle , Kulturbygg , Konkurranser

National Museum of Carthage/ Musée national de Carthage

  • STED
    Tunis
  • KONKURRANSEUTKAST
    2023

4B leverte i samarbeid med Askim/Lantto arkitekter, KEY arkitekter og Dronninga Landskap det eneste norske bidraget til den internasjonale konkurransen om nytt museumsbygg for Byrsa Acropoliss i Tunis.

Det scenografiske konseptet er allerede satt ved adkomsten til Unescoplassen. En ­«ryddet» plass med en ny inngang til museet, mellom trærne langs katedralens fasade mot sør, ­reetablerer kvalitetene i det historiske anlegget fra slutten av 1800–tallet. Fra en ny ­forplass på Unescoplassen ledes besøkende inn i anlegget via en rampe, og inn i den historiske «klostergården», et kontemplativt atrium, og den historiske reisen i nyere tid starter her. ­Museets hovedinngang er plassert her, i et punkt som ivaretar god kontakt og utsikt til friluftsmuseet og de arkeologiske områdene, og museets interne utstillingsarealer, som i all hovedsak er lokalisert i «The White Fathers Seminary».

Gårdsrommet, som rammes inn av katedralen, mosaikkveggen, «The White Faters Seminary, og den nye museumspaviljongen, er opparbeidet som en romersk hage, med områder for små arrangementer utendørs, interne passasjer til øvrige funksjoner i anlegget, urtehage og annen beplantning, med historiske og stedlige referanser, vannspeil, og områder for rekreasjon.

I skjæringspunktet mellom dette kontemplative rommet og i god sammenheng med det store landskapet utenfor mot sør, entrer publikum de dypere fortellingene om den lange historien tilbake i tid. Fra museets lobby, med museums­butikk og øvrige servicefunksjoner er det direkte adkomst til alle utstillinger fra det søndre hjørnetårnet i «The White Fathers Seminary». Museets loungeareal er lagt til et høyloftet rom i denne delen, med trapp og heis til første etasje, og starten på den kronologiske fortellingen. Fra dette rommet er det eksisterende og nye vindusåpninger mot ­utsikten, som gir publikum utsyn i flere himmelretninger på vei inn i historien.

Konkurransen omfattet transformasjon av eksisterende museumsbygninger – «The White Fathers Seminary», nytt ­museumsanlegg med publikumsfasiliteter og undervisningsrom, restaurant, kafé og tilrettelegging for å bevare ­ruiner på Byrsa Acropolis. Denne høyden i Tunis har en historie fra bysantisk og romersk tid med en nyere katedral og plassering rett på Decumanus Maximus.