4B Arkitekter logo

Årnes Brygge

Boliger , Konkurranser

Boliger langs Glommas bredder

 • OPPDRAGSGIVER
  Årnes Brygge AS
 • STED
  Årnes
 • BRUTTOAREAL
  ca. 8 200 m2
 • FASE
  Detaljregulering

Illustrasjon: 3D Estate

Vi utarbeider detaljregulering for nytt boligprosjekt i Årnes. Tomta ligger vestvendt og solrikt til langs Glomma.

Konseptet for boligbebyggelsen ivaretar regulerte siktlinjer fra Årnes Sentrum, gir vidt utsyn fra leilighetene mot elva og sikrer støyskjerming fra bane og vei. I tillegg legger planen til rette for sammenhengende parkområder og friluftsliv langs Glomma.

Dagens kjørevei flyttes inntil jernbanelinja og det etableres ny gangsykkelvei gjennom parken. Dette gir sømløs og trafikksikker forbindelse gjennom boligenes uteområder og parkområdene.

Illustrasjonsprosjektet inneholder ca. 90 leiligheter fordelt på 3 bygg.

Illustrasjon: 3D Estate