4B Arkitekter logo

Et kinderegg av kompetanse

Arkitektur og kulturutvikling

4B ARKITEKTER har kontorfellesskap med flere andre arkitekter og møbeldesignere - HBA Arkitekter, Askim/Lantto Arkitekter, Key arkitekter, Andberg-Moum, Harald Hjelle Arkitekter, Atelier Haaland og Krafted AS.


Arkitektene i Oscars gate 20 har bred kompetanse og utfyller hverandre innenfor bl.a. bolig, næring, detaljregulering, kulturbygg, transformasjon og restaurering. Videre har vi gode samarbeidspartnere på prosessledelse, plan og landskapsarkitektur.


Det er rett og slett omfattende arkitektkompetanse samlet på ett og samme sted. En felles plattform for vår kompetanse og erfaring knyttet til arkitektur og kulturutvikling vil du finne mer om her: AKU


Bildene til høyre er et utvalg av 4Bs mange prosjekter.