4B Arkitekter logo

Tandbergåsen Panorama

Aktuelle , Boliger , Miljø

Et prosjekt med redusert CO2-avtrykk

4B, Context as og Linda Blom

I samarbeid med Context as prosjekterer vi et spennende boligprosjekt i Sande for Format Eiendom as. Tandbergåsen har en unik situasjon, en sydvestvendt skråning med panoramautsikt over jordbrukslandskapet mot turterrenget rundt Stuåsen og Bondiseter. Naturlandskapet og de fantastiske solforholdene er utgangspunktet for prosjektets utforming.

4B, Context as og Linda Blom

Prosjektet bygges med energieffektive løsninger og et redusert CO2-avtrykk, naturlig overvannshåndtering og sunne materialer i leilighetene. Bygg, landskap og utsikt skaper helheten i et fremtidsrettet og unikt prosjekt. Fire bygg på tre etasjer trapper seg nedover åsen, den øverste med en inntrukken toppetasje. Mellom byggene skapes terrasserte grønne uterom som ettermiddagssolen vil fylle med lys og varme helt til den går ned bak åsene i vest. Landskapet trekkes opp mellom byggene. Alle leilighetene åpner ut mot disse uterommene, med generøse forhager, balkonger og takterrasser. Store glassfelt i oppholdsrommene åpner mot utsikt og sol.

Det skal benyttes oppvarming basert på varmepumpe type NIBE med desentralisert ventilasjonsløsning og avtrekksvarmepumpe. 80 % midlere gjenvinningsgrad. Prosjektet har et beregnet samlet reduksjon av klimagassutslipp på ca. 27% og hele 30 % reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk. En kombinasjon av vedlikeholdsfrie trekledninger, glass og stål gir et lett og naturnært uttrykk. Det er lagt stor vekt på å skape en menneskelig målestokk ved å kombinere mørke og lyse trekledninger med ulike bredder.


Sande i Vestfold

4B, Context as og Linda Blom