4B Arkitekter logo

Nedre Ravnåsen borettslag

Borettslag og sameier

Rehabilitering av tak, terrasser og fasader

  • OPPDRAGSGIVER
    Nedre Ravnåsen borettslag
  • STED
    Oslo
  • Ferdigstilt
    2017

Foto: Ole Dyre Hesledalen

Terrassehusene ble tegnet av P.J. Eriksen og B. E. Knutsen og oppført på 1980-tallet. Borettslaget består av 8 terrasserte blokker sammenbundet av fellesgarasje på plan 6. Totalt er det 109 leiligheter i borettslaget fordelt på 15 oppganger. Anlegget har en felles atkomstterrasse med boder på plan 6. Hver enhet har direkte atkomst fra utendørs trappeanlegg mellom blokkene.

Terrasser, tak og yttervegger ble totalrehabilitert og tilleggsisolert. Det ble bygget nye boder, gjerder og rekkverk. Ny falloppbygging ivaretar god avvanning av terrassene og snøsmelteanlegg ble lagt inn i gangsonene. Det ble benyttet liggende trekledning med innlagte skyggelekter. Kledningen ble videreført ut på boder og skillevegger.

Foto: Ole Dyre Hesledalen

Opprinnelig rekkverk bestående av betongelementer og betongblomsterkasser ble erstattet med et nytt aluminiumsrekkverk med klart og melkehvitt glass. Toppleilighetene fikk nye bredere balkonger med skråstilt frontbrystning.

Foto: Ole Dyre Hesledalen

Relatert prosjekt

Oppsal terrasse borettslag

Fra "umulige" lekkasjeutfordringer til praktfulle terrasser

Relatert prosjekt

Gaustadveien borettslag

Rehabilitering av nordfasadene