4B Arkitekter logo

Løkenhagen

Boliger

4B ARKITEKTER har tegnet nye boliger i Lørenskog kommune.

  • OPPDRAGSGIVER
    Losbyveien Eiendom AS
  • STED
    Lørenskog
  • FERDIGSTILT
    2018

Felt B4 inngår som del av en større utbygging på Skårer Syd, og omfatter 4 bygg med til sammen 205 leiligheter med felles parkeringskjeller under gårdsrom. Reguleringen legger opp til en urban utbygging med variasjon i materialbruk, fasadeliv og i høyder.

Foto: Ole D Hesledalen

Foto: Ole D Hesledalen

Relatert prosjekt

Perleporten

Megler mellom småhus og blokkbebyggelse.

Relatert prosjekt

Hollenderkvartalet

Bygget som hjelper deg å leve grønt

Relatert prosjekt

Lillo Gård

Gården som får nytt liv når husene reiser seg rundt