4B Arkitekter logo

Hotell Telegrafen

Næringsbygg , Konkurranser

Invitert konkurranse - mulighetsstudie

  • OPPDRAGSGIVER
    Telenor Eiendom
  • STED
    Oslo
  • KONKURRANSEUTKAST
    2014

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Bygningen med adresse Kongens gate 21 utgjør et helt kvartal i Oslo sentrum. Da den sto ferdig i 1924 ble den anerkjent som et moderne og arkitektonisk vakkert bygningsanlegg. Televerket hadde all grunn til å være stolt av den nye bygningen som kom til å tjene en viktig funksjon for telekommunikasjonen i Norge. Her var der moderne arbeidsplasser, tekniske anlegg og viktige servicefunksjoner for publikum. I mange år var dette hovedkvarteret for en av de viktigste institusjonene i Norge.

Når bygningen nå etter en rivende teknisk og økonomisk utvikling har utspilt sin rolle og må tilføres nye funksjoner og innhold, er det ønskelig at noe av dens historiske identitet og betydning blir tatt vare på og synliggjort i sin nye rolle. Etter å ha vurdert noen muligheter for ny bruk av bygningen, f.eks. kontorer, boliger, butikker etc. er vi kommet til at hotellformål er det som gir de beste mulighetene til å fortelle om bygningens forhistorie. Som tema for design, markedsføring og imagebygging inneholder historien om den moderne telekommunikasjonens utvikling mye godt stoff.

Ved å profilere et hotell i bygningen etter slike retningslinjer kan noe av Telenors historiske virksomhet i huset og i samfunnet for øvrig belyses og formidles.

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Illustrasjon: 4B ARKITEKTER

Relatert prosjekt

Vikingtidsmuseet

Hvordan romme et vikingskip

Relatert prosjekt

Nordstrand bydelshus

Det hvite hus på Lambertseter