4B Arkitekter logo

Transformasjon på Ensjø

På Ensjø Torg tegner vi et nytt boligområde for Skanska. På tomten ligger det et rødt teglsteinsbygg, Levahn, som skal bevares og inkluderes i det nye boligområdet.

Fra å ha vært Ensjø Teglverk siden 1855, ble Levahn Mekaniske verksted etablert på tomten i 1906, med produksjon av båtmotorer og senere jernbanemateriell. I dag huser fabrikkbygningen et bilverksted.
Nå skal bygget transformeres og bygges på, og vi ser på mulighetene for nye fabrikkleiligheter i møtet mellom eksisterende og ny arkitektur. Et veldig spennende prosjekt!

Relatert prosjekt

Levahn Mek.

Lokomotivfabrikk blir boliger