4B Arkitekter logo

Høyhus på trafikkøya?

Vi er i gang med et mulighetsstudie for EBY, hvor vi vurderer høyhus på trafikknutepunktet Helsfyr stasjon.

Bussterminal, kontorer, forretning, sykkelhotell. Hva kan det bli?