4B Arkitekter logo

Brannsikring av Oslo Konserthus

Oslo Konserthus har de siste par årene gjennomført et brannsikringsprosjekt som avsluttes sommeren 2016.

Foto: Fin Serck-Hansen

Bygningen er nå sprinklet, mens store sal på grunn av stor høyde har fått eget brannventilasjonsanlegg. I tillegg har publikumsgarderobene blitt lukket med glassvegger og -dører og det er etablert ny utvendig trapp fra foajéen.

Relatert prosjekt

Oslo Konserthus

I 2004 fikk 4B ARKITEKTER i oppdrag å overta arkitektansvaret for Oslo Konserthus etter arkitekt Gösta Åberg som da hadde lagt ned sin praksis.