4B Arkitekter logo

Åpning av Urbygningen på NMBU

Mandag 9. mai 2016 ble Urbygningen offisielt åpnet.

Foto: Scanpix

Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ble tegnet av Ole Sverre i 1901, og er senere fredet av Riksantikvaren. Bygningen var preget av tilfeldige ombygninger og dårlig vedlikehold. 4B ARKITEKTER startet rehabiliteringen med forprosjekt i 2013 og etter 3 års byggetid er 7 980 m2 oppgradert med teknisk standard tilpasset dagens krav til undervisningsbygg. I tillegg er antikvariske verdier ivaretatt og delvis tilbakeført.

Relatert prosjekt

NMBU Urbygningen

Moderne undervisningsforhold i ikonisk bygning