4B Arkitekter logo

4B om bærekraft

I NALs nyhetsbrev for juni ble vår kollega Nils Halvorsen intervjuet om bærekraft

Nils Halvorsen er sivilarkitekt MNAL, partner og miljøansvarlig i 4B ARKITEKTER. Foto: 4B ARKITEKTER


– Hva er arkitekters ansvar i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn?

– Arkitekter har sammen med byggebransjen et hovedansvar for å utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er oftest med i de tidlige fasene der en har størst påvirkningskraft og kan hente ut størst miljøgevinst av de valgene man tar. Derfor har arkitekter en viktig rolle som pådrivere.

–Er det en arkitekt eller et bygg du vil fremsnakke som et godt forbilde innen dette?

– Valle Wood på Helsfyr i Oslo er et godt eksempel på et bygg der det er benyttet bærekraftige materialer og som har et veldig behagelig inneklima. Det lukter av tre og natur inne – noe som sikkert gir høy trivsel for de som jobber der. Det er fint gjort med eksponerte bærekonstruksjoner i tre. Det var en god opplevelse å gå på befaring i dette bygget! Et godt eksempel på høye ambisjoner og godt resultat.

–Hva gjør du selv for å bidra til en mer klimavennlig fremtid/hverdag?

– Vi jobber hele tiden med dette for øyet. Hovedmålet i vår strategi er å «være grønne» og være pådrivere for bærekraftig arkitektur. Her er det viktig å huske på at det mest bærekraftige vi kan gjøre som arkitekter er å skape bygninger som blir beundret gjennom generasjoner – og å ta vare på det som allerede er bygget. Og da kan transformasjon og gjenbruk være veldig interessant. Vi jobber med det hele tiden, akkurat nå blant annet med en spennende transformasjon av et gammelt teglverk til boliger på Ensjø i Oslo.

– Er det noen klimavennlige løsninger/teknologi du har spesiell tro på innen byggebransjen?

– Jeg har stor tro på bruk av ny teknologi. Spesielt er det mye å hente innen materialbruk og gjenbruk. Det er der vi har mest innflytelse som arkitekter. Men også innenfor smarte gjenvinnings-løsninger innenfor vann og varme er det mye å hente. Vi jobber med noen helt nye tekniske løsninger for off-grid hytter i Norge, som vi er veldig spente på å få på plass fremover. Dette skal gjøre hytter enda mindre avhengige av teknisk infrastruktur. Med minimale inngrep i naturen skal de likevel ha høy komfort. Selv synes jeg mange hyttefelt i Norge er litt på feil kurs. De likner på boligfelt og raserer naturen i for stor grad.